Ahlâk Timsali Öncü Çınarlarımız

Ulu çınarlarımızdan terk-i diyâr eyleyenlere refik olma bahtiyarlığına eren, ders okuyan, sohbetinde ve hizmetinde bulunan büyüklerimiz, onların örnek kişiliklerine dair tanıklıklarını cömertçe paylaşmalı, neslimiz bundan mahrum bırakılmamalıdır.

Halit ÇALIŞ

Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat Fak.

Hayatın ilahi buyruklara uygun tanzimi noktasında ümmetin öncü çınarlarının, ilmi-fikri görüşleri kadar, belki daha da fazla, kişilik ve karakter özelliklerine, ahlaki duruşlarına ihtiyacımız var. Özellikle de yakın zamanda ahirete irtihal edenlerin.

İlimleri, fikirleri, sanatları büyük ölçüde eserlerinden de öğrenilebilir. Hatta görüşlerinin bir kısmı, değişen şartlar sebebiyle geçerliliğini yitirmiş de olabilir. Dahası beşer vasfıyla fikirleri tartışmaya açıktır; takdir edip destek veren, yaşatmamaya çalışanlar olduğu gibi, eleştiren hatta tam zıt görüşlere sahip olanlar da bulunur.

Ancak kişilik, ahlak, erdem söz konusu olduğunda işin rengi bir anda değişir; ilk fırsatta boğmak isteyenler bile boyun eğer, teslim olur. Sözgelimi Sebahattin Zaim, Akif Emre, Sabri Orman, Mehmet Genç, Sezai Karakoç ve daha nicelerinin -hepsine rahmet olsun- ahlakları hakkında kim olumsuz bir şey söyleyebilir! 

İlimde, fikirde, sanatta… öncü çınarlarımızın şahsiyetleri, erdem insanı oluşları, ahlak abidesi karakterleri…

Yalan söylediği, iftira attığı, gıybet ettiği, alaycı ve ötekileştiren tavır takındığı, katı ve kaba davrandığı görülmemiştir.

Şan-şöhret, makam-mevki gündemine bile girememiş, dünyada gözü olmamıştır.

Merhametliydi, cömertti, paylaşımcıydı, vefalıydı, vakarlıydı, nazikti, latifti, hak ve hakikat adamıydı.

Bütün bunlara dair yaşanmışlıklar, şahitlikler kayda geçirilmeli, nesillerimizin istifadesine sunulmalıdır.

Ulu çınarlarımızdan terk-i diyâr eyleyenlere refik olma bahtiyarlığına eren, ders okuyan, sohbetinde ve hizmetinde bulunan büyüklerimiz, onların örnek kişiliklerine dair tanıklıklarını cömertçe paylaşmalı, neslimiz bundan mahrum bırakılmamalıdır.

Ebediyet âlemine irtihal eyleyen büyüklerimize Hak Teâlâ rahmet etsin.