Ehad olanın, tek olanın adıyla.

Yeni bir zaman diliminin başındayız. Miladi yeni yılın ilk sayısıyla karşınızdayız.

“2021’den ne kaldı?” diye geriye baktığımızda, kendi adımıza sevinecek bir şey buluyoruz: Güzel bir on sayı. Hamdediyoruz.

Her ay geliştiğimizi, büyüdüğümüzü, daha iyi hale geldiğimizi görüyoruz. Tabii bunda yazarlarımızın, okuyucularımızın, dostlarımızın öneri, destek ve eleştirile­rinin katkısı büyük. Hepsine ayrı ayrı kalbî şükranlarımızı sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl boyunca koronavirüs ile yattık kalktık. Aralık ayında ülkece, milletçe yaşadığımız dolar darbe teşebbüsü, bu topraklarda yaşamanın kolay olmadığını bize bir kez daha gösterdi, öğretti. Hepimize düşen emin, sağlam ve sert adımlarla istikamet üzere yürümek, yürümek. Rabbimiz yâr ve yardımcımız olsun.

2022’nin ilk sayısında küresel kültürün etkisine her geçen gün daha fazla giren Türkçeyi ele almaya çalıştık. Yeni nesiller Türkçe ile yazma ve konuşma konusun­da oldukça zayıf. Daha da kötüsü isteksiz, gönülsüz, gayretsiz. Bu bağlamda topu başkasına atmaya gerek yok. Bu ülkenin her bir ferdi güzel konuşma, güzel yazma konusunda daha bir titiz, daha bir dikkatli olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü dilin kullanımı düşünceyle doğrudan alakalıdır. Dil düşünceyi, düşünce de dili besler, büyütür, geliştirir. Dil yoksa düşünce olmaz, düşünce olmazsa kültür olmaz, kültür olmazsa millet olmaz.

Ocak sayımızda beğeneceğinizi umduğumuz bir söyleşimiz var. Dergimiz İnsicam geleneksel mûsîkîmizin önemli sazlarından biri olan rebab üzerine rebabzen İb­rahim Metin Uğur ile hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Kültürümüzün pek ön planda olmayan bu enstrümanını bize çeşitli yönleriyle tanıttığı için kendisine müteşek­kiriz.

2021, birçok önemli insanımızın dâr-ı bekâya irtihal ettiği bir yıl oldu. Son olarak son zamanların güzide ilim, fikir ve gönül adamlarından olan Prof. Dr. Şaban Teo­man Duralı, fani dünyadaki ömrünü tamamladı. Cenâb-ı Allah’tan kendisine gani gani rahmet diliyoruz.

Ehad olan Rabbimizden niyazımız, ümmet-i Muhammed’in vahdeti ve milletimizin birliğidir. Bütün Müslümanlar olarak çıkış yolumuzun bu vahdette, bu birlikte ol­duğuna inanıyoruz.

Şubat sayımızda buluşmak üzere O’na emanet olunuz.

Mustafa ÖZEL

Genel Yayın Yönetmeni