Fettâh olanın adıyla.

“ne çok acı var.” Merhum Cahit Zarifoğlu, artık klasik bir eser haline gelen Yaşamak isimli günlüğüne bu cümleyle başlamıştı*. Evet, “ne çok acı var.”.

Bir önceki sayımızın sunuş yazısını, “Üçüncü yılımızın ilk sayısının önemli bir şahsiyeti ele alan özel sayı olacağı müjdesini vermek isteriz.” diyerek bitirmiştik. Maalesef bu müjdemizi, bu sayıda gerçekleştiremedik. Biz bir hesap yapmıştık, hesabımıza göre de hazırlıklarımızı son aşamaya getirmiştik. Ama “önemli bir şahsiyeti ele alan özel sayı” yerine, bütün milletimizi acıya boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi münasebetiyle Deprem Özel Sayısı yapmak durumunda kaldık.

Elinizdeki, ekranınızdaki bu sayı, dergimiz İnsicam’ın 25. sayısı, yani üçüncü yılımızın ilk sayısı. Bu sayımızın, en hızlı hazırladığımız sayı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Depremden yaklaşık bir hafta sonra, depremle ilgili çalışma yapma görüşü ağırlık kazandı. Bütün arkadaşlar, hep birlikte o kadar yoğun ve hızlı çalıştık ki, ortaya oldukça hacimli bir sayı çıktı. Siz değerli okuyucularımıza olan özel sayı sözümüz, bir başka konuyla gerçekleşmiş oldu.

Dergiler, zamana şahitlik eden; acıları, hüzünleri, kederleri, mutlulukları, güzellikleri, geleceğe, gelecek nesillere taşıyan yayın organlarıdır. İnsicam olarak derinliği, etkisi, boyutu, maddi ve manevi maliyeti kısa zamanda ölçülmesi mümkün olmayan bu tabii afeti, gücümüz ve imkânlarımız nispetinde ele almaya çalıştık. Bu dar ve zor zamanda yazılarıyla, düşünceleriyle, eserleriyle elinizdeki Deprem Özel Sayısı’nın çıkmasına katkıda bulunan bütün gönül dostlarımıza, en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

Evet, acı büyük, acı derin, acı çok. Ama milletimiz, insanımız daha büyük. Ve şükür ki Rabbimiz Allah (c.c.) var. Onun rahmeti, mağfireti var; ihsan ve ikramı var. Bu ayın ortasında rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif başlayacak. Kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın zirve yaptığı bu mübarek ay, depremzede kardeşlerimiz için kolay geçmeyecek. Onları daima hatırımızda tutmamız gerekiyor.

“İyilik kapılarını açan, bütün anlaşmazlıkların nihaî hakemliğini yapmak suretiyle mutlak adaleti gerçekleştiren, hak ile bâtılı birbirinden ayırıp durumu açıklığa kavuşturan, mazlumlara yardım edip mümin kullarına zafer veren” (DİA) anlamındaki Rabbimizin Fettâh ism-i şerifine sığınarak, O’ndan yardım dileyerek oruç ve kurtuluş ayımız Ramazan’ınızı tebrik ederiz.

Milletimizin başı sağ olsun. Cenâb-ı Allah, aziz milletimize hiçbir keder göstermesin inşallah.

Nisan sayımızda önemli bir şahsiyeti ele alan özel sayımızda buluşmak üzere Fettâh olana emanet olunuz.

*(Beyan Yayınları, 10. baskı, İstanbul Temmuz 2014, syf. 5)

Mustafa ÖZEL

Genel Yayın Yönetmeni