Ağla Ki Yüzyıllık Yalnızlığın Şifa Bulsun

Gözyaşı; topraktan karılmış nefsin kuruyan dudaklarına sunulan can suyu, bitmez dediğin çöl ikliminde hiç ummadığın bir anda önüne çıkan vaha, gönlün rahmeti, gözün aydınlığı.

Nihal PAKIRDAŞI

Gözyaşı; topraktan karılmış nefsin kuruyan dudaklarına sunulan can suyu, bitmez dediğin çöl ikliminde hiç ummadığın bir anda önüne çıkan vaha, gönlün rahmeti, gözün aydınlığı.

Rabbin kirlere boyadığımız insani bakışlarımızı temizleyip cemâlinin seyrine layık olmak için sunduğu âb-ı hayat, gözyaşı.

Server-i Kâinat Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şefaat deryası.

Hz. Adem’in tövbesi, Hz. Havva’nın bereketi, Hz. İbrahim’in milletinin harcına katılan, Hz. Yakub’un göz aydınlığı, Hz. Yusuf’un sultanlığı, Hz. Yunus’un affedilişi, Hz. Musa’nın hayra çağıranı, Hz. Meryem’in mucizesi, Hz. İsa’nın çarmıhında asılı kalan.

Hz. Ebubekir’in Sevr mağarasındaki acısı ve şifası, Hz. Ömer’in kılıcındaki teri, Hz. Osman’ın göğsündeki kanı, Hz. Ali’nin kuyudaki sırdaşı.

Hz. Âmine’nin hasreti, Hz. Hatice’nin devleti, Hz. Fâtıma’nın asaleti, Hz. Âişe’nin muhabbeti.

Kâbe-i Muazzama’da eve dönmenin sevinci, Arafat’ta günahların kefareti, Kudüs’te içli içli içimize akan.

Hicrette yol, ensarda kardeşlik, muhacirde vatan sevgisi,

Selçuklu’da Anadolu, Osmanlı’da İstanbul, Çanakkale’de al bayrak; devlette adalet, yeryüzünde himmet.

Mevlânâ’da, Fuzûlî’de, Yunus’ta aşkın en saf hali; derviş hırkasının çağlayanı, mümin seccadesinin gök ırmağı.

Mecnûn’da Leylâ, Ferhat’da Şirin, Kerem’de Aslı.

Yâr sevenin gönül aynasında sevgilinin hayali.

Kavuşanda sevinç, kavuşamayanda hüzün; bir gece vakti pencerede süzülüp giden sevgilinin yüzü.

Kamışta ney, sözde nota, bestede hicran; dost omzundaki ferahlık, dertlilere umut.

Kötü huylara panzehir, günahlara kefaret; dünya tezgahında dövülen kalplere ateş ve su.

Dünyanın çivisini çıkaranlara akıtılan hakikatli beddua; mazlumların en kuvvetli âhı, şefkatin can yoldaşı, masumluğun şiarı.

Yetimlerin babası, öksüzlerin annesi; annelerin hayır duası, babaların gizli duası.

Bebeklerin sözü, çocukların nazı, gençlerin yürek yangını; bastonun ucundaki ömür sermayesi.

İnsan olmanın büyük nişanesi; vicdanın en şeffaf hali.